Major upgrade by Sea-Cargo

4th July 2020

Sea-Cargo is proud to announce the arrival of MV MISANA and sister MV MISIDA. The vessels will arrive and enter service in second half of 2020; August and October respectively.

Sea-Cargo has entered into a long term contract for these beautiful, modern and large ro-ro vessels – planning a major upgrade of existing services, with increased frequency and capacity. In Q4 2020 and Q1 2021 we will introduce two new routes to our already well built and extensive liner network – with Sweden and Poland both getting direct weekly connections.

Watch out for more news about new ports, schedules and details of the new services in near future.

Click here for info and picture of MV Misida

 

SC Connector becomes Norway´s largest sailing vessel

26. juni 2020

Preparations for the retrofit of rotor sails and a battery pack to the SC Connector are currently taking place with the installation scheduled for Q4 2020. With a total height of 56 metres it will be Norway´s largest sailing vessel. In good wind conditions, the vessel will maintain regular service speed by sail alone.

Full press release, video and media coverage here

 

Statusoppdatering

7 mai 2020

Oppdatering vedrørende uhell og opprydding av plastpellets.

Sea-Cargo viser til tidligere skriv, pressesaker og media vedrørende ovennevnte – senest egen oppdatering 3 mai 2002.

Sea-Cargo har helt siden dette ble satt i sammenhengen med det omtalte uhellet på Trans Carrier hatt daglige møter med Kystverket og andre involvert parter. I denne dialogen har det vært diskutert en rekke alternative løsninger for koordinering av arbeidet med opprydding.

Kystverket har nå erklært «statlig aksjon» og har i dag sendt ut en pressemelding som blant annet sier;

Kystverket skal lede arbeidet med å rydde strender for plastpellets i Oslofjordområdet og nedover Sørlandet, gjennom en statlig aksjon.

Statlig aksjon innebærer at det er Kystverket, på vegne av staten, som organiserer håndteringen av en opprydningsaksjon. Kystverket beslutter dermed hvilke tiltak som skal iverksettes. Rederiet Seatrans Ship Management, som eier skipet kulene stammer fra, stiller sine ressurser til disposisjon og bidrar til gjennomføring av tiltakene. Kommunale og frivillige resurser, styrt gjennom interkommunalt utvalg mot akutt forurensning IUA er essensielle bidragsytere for å løse utfordringen. Den statlige aksjonen trådde formelt i kraft ved midnatt natt til i dag.

Hele pressemeldingen fra Kystverket er gjengitt nederst i dette notatet.

Sea-Cargo er glad for at det nå er besluttet å koordinere dette arbeidet gjennom en statlig aksjon – som altså skal ledes av Kystverket – og ser frem til ett fortsatt godt samarbeid med Kystverket for å sikre en best mulig oppsamling.

Det er samtidig Sea-Cargo sin ambisjon at i dette arbeidet skal en klare å samle inn mer plast fra havet og kysten enn det som har gått ut ved denne hendelsen. Denne ambisjonen kommer altså i tillegg til det arbeidet som Kystverket og offisielle kanaler nå iverksetter (ett arbeid som selvsagt handler om oppsamling av plastpellets). Sea-Cargo har derfor inngått samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd (OF) og gjennom dem en rekke private, offentlig og frivillige aktører som kan og ønsker å bistå i dette opprydningsarbeidet. Vårt mandat til dem ligger å samle plast av enhver art og at målet som sagt er å kunne samle inn mer plast enn det som har gått på havet i denne hendelsen.

Sea-Cargo og alle vi som arbeider i dette flotte selskapet er som tidligere sagt svært lei oss for denne hendelsen og vil gjøre ALT i vår makt for å rydde opp på en måte som gjør at havet blir en bedre plass etter dette en før denne hendelsen.

KOPI AV PRESSEMELDING FRA KYSTVERKET.

Kystverket skal lede arbeidet med å rydde strender for plastpellets i Oslofjordområdet og nedover Sørlandet, gjennom en statlig aksjon.

Statlig aksjon innebærer at det er Kystverket, på vegne av staten, som organiserer håndteringen av en opprydningsaksjon. Kystverket beslutter dermed hvilke tiltak som skal iverksettes. Rederiet Seatrans Ship Management, som eier skipet kulene stammer fra, stiller sine ressurser til disposisjon og bidrar til gjennomføring av tiltakene. Kommunale og frivillige resurser, styrt gjennom interkommunalt utvalg mot akutt forurensning IUA er essensielle bidragsytere for å løse utfordringen. Den statlige aksjonen trådde formelt i kraft ved midnatt natt til i dag

  • Dette er en omfattende sak, og mange kommuner og aktører er involvert. At Kystverket nå koordinerer ressurser og innrapportering er den mest hensiktsmessige måten å løse dette på, sier beredskapsdirektør i Kystverket Hans-Petter Mortensholm.

Kartlegger berørte områder

Siden kulene ble oppdaget i midten av mars har berørte kommuner og Oslofjorden Friluftsråd allerede gjort en stor innsats, men det er mye som gjenstår. Først skal det kartlegges hvor plastkulene er å finne. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i berørte områder er nå i gang med å innhente informasjon fra kommunene.

  • Vi må vite hvor vi kan sette inn ressursene mest effektivt. Tidligere er det også blitt opprettet en innmeldingsløsning for å melde fra om funn av plastpellets. Vi kommer til å få tilgang til den informasjonen som ligger der, for å bidra til at vi kan få en oversikt over hvor vi skal aksjonere, sier Mortensholm.

Han sier vi må være forberedt på at dette er en opprydningsaksjon som kan ta lang tid, og at kulene kan være vanskelig å finne. Kystverket og Seatrans er godt i gang med samarbeidet, og ønsker begge å gå i gang med ryddingen så raskt som mulig.

 Ønsker hjelp fra publikum:

Fordi området for hvor kulene kan ha havnet er veldig stort, er Kystverket også avhengige av at observasjoner som gjøres av publikum meldes inn. Funn av plastkuler langs kysten av Oslofjorden eller nedover mot Sørlandet kan registreres her.

 Kontaktinformasjon: Kommunikasjonsrådgiver Kristin Ballantine-Marthinsen (kristin.ballantine-marthinsen@kystverket.no/ 984 63 368)

 

Sea-Cargo AS 

Ole Sævild / CEO

 

Statusoppdatering

4 mai 2020

Sea-Cargo har i dag blitt intervjuet av NRK og har offisielt uttalt seg om saken rundt forurensning i Oslofjorden.

 

Pressemelding

3 mai 2020

Utslipp av plastpellets

Natt til 23. februar i år kom skipet M/V Trans Carrier opp i kraftig uvær på vei fra Rotterdam til Tananger i Norge. Noe av lasten forskjøv seg, og det ble slått hull på en container som inneholdt plastpellets. Alle rutiner ble fulgt, lasten ble sikret, og hendelsen ble samme dag rapportert til Kystverket i henhold til regelverk for varsling.

Først mot slutten av april har denne hendelsen blitt satt i sammenheng med senere rapporter om funn av plastpellets i Oslofjorden.

Alle undersøkelser er ikke fullført, men med grunnlag i foreliggende informasjon ser Sea-Cargo det som sannsynlig at funnene av plastpellets i Oslofjorden har sammenheng med hendelsen om bord på M/V Trans Carrier tilbake i februar, en hendelse som altså straks ble forskriftsmessig varslet.

Den lange tiden siden hendelsen og den store geografiske distansen fra hendelsesstedet har dessverre bidratt til at verken norske myndigheter eller Sea-Cargo avdekket denne sannsynlige sammenhengen før nå.

Sea-Cargo beklager at et utslipp fra et av våre skip sannsynligvis har bidratt til spredning av plastpellets i Oslofjorden. Det er også sterkt beklagelig at hendelsen i februar ikke raskere ble koplet til funnene i Oslofjorden.

Sea-Cargo vil nå gjøre sitt ytterste for å bidra til opprensning etter utslippet. Vi er i dialog med Kystverket, forsikringsselskapet GARD og miljøorganisasjoner for å diskutere aktuelle løsninger for fjerne plasten fra naturen. Dette har høyeste prioritet, og vi arbeider nå med alle involverte parter for å kunne komme i gang med oppryddingsarbeidet så raskt som mulig.

Utslipp av plastpellets til sjø skal selvsagt ikke forekomme. Sea-Cargo har derfor tatt initiativ til en dialog med relevante aktører for å identifisere tiltak som kan forebygge liknende hendelser i fremtiden.

Sea-Cargos sin hjemmeside og Facebook-side vil begge bli regelmessig oppdatert med informasjon om saken.

Facebook: https://www.facebook.com/theseacargogroup/

Sea-Cargo: https://sea-cargo.no/

 

Spørsmål om saken kan rettes til

Sea-Cargo – v/Administrerende Direktør

Ole Sævild, Mobil +47 90 86 67 08

E-post: ole.saevild@sea-cargo.no